Evangelie gemeente De Deur

Achtergronden, getuigenissen en ervaringen

Doel

Hier vind je betrouwbare en duidelijke achtergrondinformatie over Evangelie gemeente De Deur. Heel concreet: wat geloven ze als kerk? Wie kun je er verwachten? Zijn ze een sekte? Hoe luiden de getuigenissen en ervaringen van mensen die er al jaren komen? In de loop van de tijd zullen meer getuigenissen aan deze website worden toegevoegd. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur ons gerust een e-mail.

Wat ze geloven

Evangelie gemeente De Deur gelooft in de levende God. God is Geest. Hij is almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord en niets is ontstaan zonder Hem. We geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terugkomen op aarde om als koning te heersen. Iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, ontvangt eeuwig leven.

Oorsprong

Evangelie gemeente De Deur is onderdeel van de Christian Fellowship Ministries (CFM), een samenwerkingsverband van 2088 kerken wereldwijd, opgericht door de op 9 oktober 1929 in Prescott, Arizona geboren Wayman Mitchell. De open deur in Nederland was er in 1978 in de vorm een kleine bijbelstudiegroep in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor. Een van de discipelen nam toen de leiding op zich. Mitchell steunde hem in het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig over om naar de halfjaarlijkse bijbelconferenties die in Prescott worden gehouden, te komen. Zo werd de visie van de CFM in de nederlandse fellowship geplant. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien. Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om mannen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam Evangelie gemeente De Deur in Nederland ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese Bijbelconferentie. De CFM-kerken in Nederland dragen de naam Evangelie gemeente De Deur. Mensen komen niet naar Evangelie gemeente De Deur, omdat ze deze kerk leuker vinden dan een andere kerk. Ze komen omdat ze door de prediking in een persoonlijk contact met Jezus Christus zijn gebracht, en omdat De Deur nog steeds vasthoudt aan de visie en opdracht om het evangelie te verkondigen door middel van discipelschap, evangelisatie op straat, muziek, drama, en het uitsturen van echtparen in het zendingsveld. Op dit moment heeft De Deur in Nederland ongeveer 50 kerken. Buiten Nederland heeft de nederlandse fellowship 23 kerken, in Zuid-Afrika, China, Peru, Suriname, Curacao, Kaapverdische Eilanden, Belgie, Portugal, Tsjechie, Indonesie, Aruba en Rwanda.